'UA-103811627-3');
Istrex Oil / Produkty / PLASTICKÁ MAZIVA / Víceúčelová vysokovýkonná plastická maziva

Víceúčelová vysokovýkonná plastická maziva

 

Víceúčelová vysokovýkonný plastická maziva
Produkt
Třída NLGI Základový olej Zpevňovadlo Viskozita oleje při 40 °C Rozmezí pracovních teplot v °C Bod skápnutí v °C Aplikace
Molub - Alloy 3036/680-1NG 1 minerální olej      
  lítium
+880 -20 do +120 +180
MOLUB-ALLOY™ 3036/680-1NG je plastické mazivo vyvinuté pro vysoká zatížení za nepříznivých okolních podmínek. Díky své formulaci a aditivaci je schopné zvládat extrémně
vysoká a rázová zatížení vyskytující se v průmyslu ocelářském a
stavebním a také v hornictví a lesnictví.
      
Molub – Alloy 370-2 2 minerální olej
lítium +370 -25 do +130 +248
černé
univerzální vysoce
výkonné plastické mazivo na bázi
minerálního oleje
a lithného mýdla.
Tribol GR 100-0 PD 0 minerální olej
lítium +130 -35 do +140 +130
Maziva řady Tribol™ GR 100 PD lze použít k zajištění
dlouhodobého mazání i zatěch nejnáročnějších
provozních podmínek, zahrnujících extrémní tlak, vibrace, rázové namáhání a znač
ný teplotní rozsah (-35 °C až 140 °C) ve vysoce zatížených
 valivých a kluzných ložiscích.
Tribol GR 100-00 PD 00 minerální olej
lítium +130 -35 do +140 +80
Tribol GR 100-1 PD 1 minerální olej
lítium +95 -35 do +140 +190
Tribol GR 100-2 PD 2 minerální olej
lítium +95 -35 do +140 +200
Tribol GR 1350-2.5 PD 2-3 minerální olej
lítium +1350 -10 do +140 >+250
Castrol Tribol™ GR 1350-2.5 PD (předchozí název Optipit™) je mazivo na bázi lithného mýdla s extrémně viskózním
základovým olejem, obsahující vyspělou kombinaci aditiv MicroFlux Trans (MFT).
Tribol GR 2 EP 2 minerální olej
lítium +890 -35 do +135 +195
Castrol Tribol GR™ 2 EP (dřívější název Castrol Olit™ 2 EP) je víceúčelové plastické mazivo na minerální bázi pro vysoce zatížená
ložiska.
Je určeno pro mazání za vysokých a nízkých teplot a pro dlouhé domazávací
intervaly.
Tribol GR 3020/1000-00 PD 00 minerální olej
lítium +1000 -40 do +120 - Plastické mazivo Castrol Tribol GR 3020/1000 PD je vhodné na použití ve velkých ložiskách při nízkých rychlostech.Viskozita základného oleje vytváří dostatečně hrubý mazací film.
Tribol GR 3020/1000-2 PD 2 minerální olej
lítium +1000 -30 do +120 >+180
Tribol GR 400-2 PD 2 minerální olej
lítium +400 -30 do +140 >+180 Jsou vhodná
zejména
pro dlouhodobé mazání a pro
aplikace vystavené
velkému mechanickému namáhání,například
extrémně vysokým tlakům, vibracím a rázovým zatížením.
Tribol GR 4020/220-1 PD 1 minerální olej
lítium +220 -30 do +120 >+180
Tribol GR 4020 PD jsou víceúčelová maziva určená pro velmi náročné provozní podmínky kluzných i valivých ložisek odstředních až po extrémní zatížení. Aditivační technologie TGOA je vysoce efektivní při ochraně ložisek v průběhu kritické doby záběhu.
Tribol GR 4020/220-2 PD 2 minerální olej
lítium +220 -30 do +140 >+240
Tribol GR CLS 000 000 minerální olej
lítium/ vápnik +100 -40 do +100 >+140
Vynikající reologické
vlastnosti v kombinaci
s optimálními
nízkoteplotními vlastnostmi zajišťují možnosti aplikace v širokém rozsahu.
Tribol GR CLS 2
2 minerální olej
lítium/ vápnik +100 -30 do +120 >+140
Pro velmi obtížné a náročné provozní podmínky jako např
. mazací uzly vystavené podmínkám počasí, vlhkosti,
prachu a vysokým zatížením
Tribol GR HS 1.5 1,5 PAO polymer +46 -40 do +120 >+155 Je vhodné pro mazání extrémně
rychloběžných valivých a kluzných ložisek (ložisek vřeten) v přítomnosti vody nebo vlhkosti a stejně
tak obrábě
cích emulzí.
Tribol GR TT 1 PD 1 syntetický olej organicko-anorganické +965 -60 do +120 >+300 Je strukturně
(i při dlouhodobém hnětení) i termicky velmi stabilní a proto zvláště vhodné pro dlouhodobé
mazání valivých i kluzných ložisek při velkých rozdílech pracovních teplot. Poskytuje také výbornou ochranu proti korozi.

 

Zavolejte nám
tel: 585 757 094

nebo napište
info@istrexoil.cz