'UA-103811627-3');
Istrex Oil / Produkty / HYDRAULICKÉ OLEJE / Hydraulické oleje biologicky odbouratelné

Hydraulické oleje biologicky odbouratelné

Produkt Viskozita při 40°C
Bod vzplanutí v °C
Základový olej
Bod tuhnutí
Klasifikace DIN
Aplikace
  Performance Bio HE 32 TG
32,4 240 minerálny olej <-30 Performance BIO HE nejsou rozpustné ve vodě, jsou mísitelné s minerálními oleji a hydraulickými kapalinami na bázi řepkového oleje. Při přechodu z minerálního oleje na Performance BIO HE je nutné dodržet správný postup výměny, aby se zabránilo zejména riziku pěnění systému a snížení biologické odbouratelnosti po smísení s minerálním olejem. Performance BIO HE je klasifikován jako biologicky odbouratelný podle testu OECD 302B (>60% po 28 dnech) a splňuje technické požadavky na HEES kapaliny dle VDMA 24568/24569.
  Performance Bio HE 46
48,8 242 minerálny olej <-30 Performance BIO HE jsou hydraulické kapaliny určené pro použití ve všech typech hydraulických zařízení všude tam, kde hrozí kontaminace životního prostředí, spodních a povrchových vod v důsledku úkapů nebo havarijního úniku hydraulické náplně. Díky pečlivé volbě syntetické esterové báze lze hydraulické kapaliny Performance BIO HE používat do provozních teplot až +120°C. Nízký bod tuhnutí usnadňuje bezproblémový provoz i za nízkých venkovních teplot.

Zavolejte nám
tel: 585 757 094

nebo napište
info@istrexoil.cz