Služby

Nabídka našich služeb vychází ze snahy plně a včas uspokojit potřeby a požadavky našich obchodních partnerů. Skládá se z následujících služeb:

Dodávka zboží

Objednané zboží dodáme do 48 hod. přímo na požadované místo v rámci ČR.

Fluid management a servis

      Při servise sledujeme nejen olej ale i související prvky zařízení a proto se servis skládá:

  • ze sledování základních technických parametrů oleje na základě odebraných vzorků a následného laboratorního rozboru
  • z filtrace oleje, případné výměny olejové náplně a vyčištění systému
  • z dodávky a vybavením strojů a zařízení filtrami a filtrační technikou a pomocnými prostředky pro manipulaci a ochranu životního prostředí
  • Fluid management v různých stupních zahrnuje souhrn činností vykonávaných trvale nebo občasně našimi pracovníky ve vašem provozu. (konsignační sklad, dolévání a výměna olejů nebo emulzí, speciální software pro vyhodnocování provozu a spotřeby,  fakturace CPU-cost per unit –  ,závazek úspor…atd  )


Poradenství

Naši odborníci Vám při dodávce vybraných druhů olejů, podle požadavků výrobců zařízení, zabezpečí optimalizaci sortimentu olejů a maziv používaných ve Vaší společnosti za účelem snížení jejich sortimentu a množství ve Vašem skladě.

Odborně proškolíme Vaše zaměstnance za účelem zvýšení jejich kvalifikace a snížení nákladů na údržbu strojů.

Nabízíme vypracování mazacích plánů pro jednotlivé stroje, nebo celý provoz.